VSM Training Kit Manufacturing

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. Co to jest lean? Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.