Jako latoroślom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To przykre życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w mniemaniu