Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Może jednak dotyczyć znacznego procentu osób na świecie. Dlatego też ważne znaczenie ma edukacja o definicji pojęcia grzybica,