Synonimem komfortu są dla większości hotele proponujące usługi na najwyższym poziomie. Przepych są jednak w coraz mniejszym stopniu widoczne. Ekskluzywność danego miejsca można opisać