Większa część z nas jednoczy branżę hotelową z rozmaitymi obiektami, które oferują schronienie. Trzeba jednakże nie zapominać, że pomiędzy banalnym hotelem a pensjonatem są