Metaforą komfortu są dla większości hotele oferujące pakiet usług na najwyższym poziomie. Zbytek są jednakże coraz mniej widoczne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w